Professional and reliable web hosting reviews and hosting guide. InMotion Reviews and testimonials customer ratings.
Print

369992073 780990300698596 5737887499372649638 n 

โรงเรียนกทม.ปลอดภัย ชวนเด็กไทยสร้างวินัยจราจร

LINE ALBUM ส.วทย คณต 66 ๒๓๐๘๒๔ 31

366673459 770003545130605 7921083715456606442 n

19/8/66 กิจกรรมถวายพระพร และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 ถวายพระพรหมวกนรภย ๒๓๐๗๒๘ 7

                                 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

                                            ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 คลิ๊ก
361925235 755128189951474 5703450807878145743 n
359796769 753606470103646 1782125515297114756 n
 
วนเฉลม วนวสาขบชา 66 ๒๓๐๖๐๓ 12
 
                                          กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา คลิ๊ก
 
340254950 1614489245697871 7839322412739712881 n

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกมล แขกระโทกที่ได้รับ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คลิ๊ก 

338182599 3449873538623622 1659444357699075148 n
338147424 718789493260919 3759841093077506168 n
338148431 962818351404863 24326275843972149 n
                                           ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราด้วยครับ คลิ๊ก
 
ผอ.ใหมศกษาดงาน ๒๓๐๓๒๙ 120
 
 

27-30 มีนาคม  2565 โรงเรียนวิชากรให้การต้อนรับผู้บริหารที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คลิ๊ก 

 
ประกนคณภาพ ๒๓๐๓๒๖ 58
24 มีนาคม 2566 โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา คลิ๊กดูรูป
รปภาพ1
 

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ภัทรวดี แวงดา และ ด.ช.ชยพล เสมอภาค นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับกรุงเทพมหานครในวิชาคณิตศาสตร์ และ ด.ช.ณกร เพิงมาก ด.ช.ธนัช บูรณะจุฑานนท์ และ ด.ช.ศุพกิจ จิวทองเหลี่ยม นักเรียนระดับชั้นชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ในการสอบวิชาการระดับนานาชาติ ระดับกรุงเทพมห่นครในวิชาวิทยาศาสตร์ คลิ๊กดู

 
334953627 1288773678519618 7006644706898481777 n
 
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงเยาวชน
สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
   
328610164 575007601144182 6350914352511279355 n
 
 
 

321637125 670379277928253 4591429233253801680 n

สภาค 65 ๒๒๑๒๑๐ 70
                             นิทรรศการสืบสานประเพณีไทย 4 ภาค คลิ๊ก   
320232979 880679213087735 8990681928668530314 n

        nbbv

 

วนพอ65 ๒๒๑๒๐๒ 17

 

316131880 10224187083118867 275430405149175970 n

 

วนมหาธรราชเจาป2565 ๒๒๑๑๒๔ 12

 

315546872 563625835768378 2378959047708824737 n 1

199056

 

 

รวมรปแสดงความยนด ๒๒๑๑๑๗ 6

 

รวมรปแสดงความยนด ๒๒๑๑๑๗ 0 

315294844 561138072683821 2908803823133576373 n 

314966036 558665756264386 949552441188865138 n 

314755977 558506909613604 8514300819779768792 n  

314576878 555045116626450 8810249898000314920 n

 

311723858 549234337207528 6319976429767348076 n

312939061 545556004242028 713476471012103131 n

500

13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  คลิ๊ก

306348218 505801791550783 1426982044088310165 n

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือบีเวอร์ และลูกเสือยุวกาชาดระดับ 1 ระดับ2 ประจำปีการศึกษา 2565สปดาหวทยศาสตร ๒๒๐๘๑๙

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิีก

วนภาษาไทยวนแม ๒๒๐๘๑๒

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คลิ๊ก

297057881 476025817861714 2940497338372800860 n

1/8/65 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบชิงทุนได้ คลิ๊กดูรูป 

วนพอวนเฉลม ร 11.10 ๒๒๐๗๒๖

25/7/65 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565295437585 470310841766545 4965213267972620120 n

                                            สอบชิงทุนทุนส่งเสริมการศึกษา

คดตวกรฑา นร 7.เขตดนแดงกรงเทพกลาง ๒๒๐๗๒

             การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

hbt

โรงเรียนวิชากรปลอด"กัญชา/กัญชง/ใบกระท่อม"
47877

รปภาพ1

วิชากร ปลอดกัญชา/กัญชง

ccb0f8fd0481e657e3f0a8269b2253bc8 8083626 ๒๒๐๕๓๑ 5

31/5/64 ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ลงพื้นที่124

 

14p

445460

02 Copy  

442729

2525

 

25565

ขาวประชาสมพนธ 6 Copy

hax

ฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปี คลิ๊ก

รปภาพ1

Untitled 6

 30 ธันวาคม 2564ท่านเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คลิ๊กอ่าน 

ทำบญ ร 18.ร. ผอ.สำนก ๒๑๑๒๓๑

 

 วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำบุญโรงเรียนประจำปี คลิ๊กอ่าน 

 

ทำบญ ร 19.ร. ผอ.สำนก ๒๑๑๒๓๑

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564การประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ 

 

oj 

24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาสจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

gtr

209638 Copy


ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวิชากร
ผศ. ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักการศึกษาระหว่างประเทศ (ไทย-จีน)

 

1245  

 

jhh

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 และ Line กลุ่มของห้องเรียนทุกระดับชั้น

 182763515 1986519011498277 5125385860692494416 n Copy

การสอบ NT ในปีการศึกษา 2563 ของลูก ๆ วิชากร ผลปรากฏว่าโรงเรียนของเรามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทั้ง 2ด้าน (คณิตศาสตร์ และภาษาไทย)
ขอชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ทุก ๆ คน ที่ตั้งใจทำข้อสอบอย่างสุดความสามารถครับ
และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายตฤณภัท เงินประถม
ที่มีผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็มครับ   

322197

176405826 1974986642651514 1753102550638309638 n

 

 

1618996794260 

 

 

jg

173517438 1969882659828579 9155270953551556143 n 

0001

 

 

8189

153089632 1932487333568112 2024307321070694004 o

142827105 1911939348956244 8396149042227289999 o

 142608488 1911350339015145 5384780411715712376 o

143952188 1911145345702311 289186105062824435 o

1818262

 

 

 

wck4 Copy

แจงปดโรงเรยน Copy

ร

S 4612657

  ประกาศสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร คลิ๊กดูรายละเอียด

ut

 

 

001

                                                                    4/12/63 โรงเรียนวิชากรจัดกิจกรรมเนื่องในวัันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 คลิ๊กดู

001

                                               จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตดินแดง  คลิ๊กอ่าน

1604626171061

ojh

wqqw

โรงเรียนวิชากร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 คลิ๊กดูรูป

thtkk

 geff Copy

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปิยทัศน์ ใจแก้ว คลิ๊กดูเพิ่มเติม

205748 Copy Copy

โล่เกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจ คลิ๊กดูรายละเอียด

aa

การประชุม VDO Conference เรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1ก.ค.63 ดูรูป

 

 

 

 

 

 

สรปคะแนนสอบ NT62 1

 

 

 

 

        242477 Copy

o1k Copy

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ดูรูป

 ตรวจสภาพแวดลอมกฬ ๑๙๑๑๐๘ 0284 Copy
                                  8/11/62 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิชากร ดูรูป
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
68274436 1405003462983171 8807484671341363200 n
                                                            กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 ดูรูป
 
 
         67550885 1394177064065811 4030119009570521088 n

โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดูรูป

 
ez
 
 
 

 

 
                                      26/6/62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ของโรงเรียนวิชากร ดูรูป
 
64981493 1366830843467100 3491486864626417664 n
                  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง ดูรูป
20190530 072458 resized Copy
                                            เชิญชวนทุกท่านแวะเวียนมาถ่ายรูปกันนะครับ
eetraa
nono1
รปภาพ1 Copy 2
 

Joomla 2.5 Templates designed by Website Hosting